"Ezels zijn de meest onbegrepen en mishandelde dieren ter wereld"

Dierenwelzijn

In eerste instantie zijn wij uiteraard een dierenwelzijnsorganisatie. Een ezelasiel. In onze statuten van oprichting staat vermeld:

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van:

  • De opvang van en de zorg voor verwaarloosde, mishandelde of oude ezels
  • Het geven van informatie over ezels en alles wat daarmee verband houdt

Sinds de oprichting heeft de stichting ongeveer 400 ezels opgevangen, opgeknapt en een liefdevolle toekomst gegeven. Hier zijn wij best trots op! Is het nog steeds nodig? Ja absoluut. We hebben ons sterk ingezet om de ezels een betere naam te geven en meer aandacht te geven aan de verwaarlozing in Nederland en België. Het lijkt wel of hierdoor steeds meer mensen met ezelproblemen ons weten te vinden. Dit betekent dat we verwaarlozing of mishandeling kunnen voorkomen, maar dit betekent ook dat we nog voortdurend ezels opnemen om hen weer een betere toekomst te kunnen bieden. Gelukkig vinden potentiële nieuwe ezeleigenaren ook hun weg tot ons en kijken niet langer op die goedkope markt... website. Normaliter hebben wij zo'n dertig ezels op de Ezelshoeve staan, met uitschieters naar 60.

Onze Ezels

Erin 04

Hier vind je een overzicht van de ezels die op dit moment op de Ezelshoeve staan.

 

Overzicht

In Memoriam

David 2

Uiteraard zijn er in de vele jaren van het bestaan van de stichting ook ezels overleden. Op deze pagina vind je een fotogalerij van de ezels die bij ons overleden zijn.

Fotogalerij

Doorplaatsing

Als een opvangezel weer helemaal opgeknapt is en goed in zijn vel zit, kan deze naar een nieuw thuis.

Ferdinand doorgeplaatst

Doorplaatsing

Hengstenplan

Een ezel castreren is een hele operatie. Om u dit alles te besparen hebben wij het hengstenplan in het leven geroepen. Uw hengst verblijft 6 weken op de Ezelshoeve en ondergaat bij ons de castratie én de nazorg en komt als gezonde ruin weer naar u terug.

Stoeiende Moefra en Sjaakie

Meer info

In de kijker 🔍

Hier zetten we elke keer een ezel in de kijker. Een ezel waar op dat moment meer aandacht naar toe gaat, vanwege speciale oorzaken. Wanneer een ezel ernstig ziek is of juist enorm goed gaat of gewoon wat extra aandacht nodig heeft. We beginnen met Uriël. Uriël is de prachtige, enorme Poitou merrie die niet op eigen kracht kan opstaan.

Laatste update:  3 april 2022

Uriël3

In de kijker: Uriël

De verhalen

NoNo en Doka

Elke ezel is bijzonder, maar sommige ezels hebben een heel bijzonder verhaal en die vind je hier. De verhalen van onze eerste twee ezels (NoNo en SiSi) zijn door hen zelf geschreven 🤔 Ahum.

De verhalen
Close