Project: stageverblijf

Onze missie (Beleidsplan 2025) vermeldt: De ezel blijft een ondergewaardeerd dier in vergelijking tot andere hobbydieren of gezelschapsdieren. Waar de grote geesten in de historie kozen voor een ezel als last- of rijdier (denk aan Christus, Maria, de Dalai Lama, Martin Luther King, …) vanwege de bescheidenheid van een ezel, is de onterechte symboliek van domheid sterker verankerd. Het gevolg is dat ezels vaak niet serieus genomen worden, minder aandacht en verzorging krijgen en slechter gestald worden, dan bijvoorbeeld paarden. Zelfs in diergerichte opleidingen wordt de ezel slechts marginaal behandeld in verhouding met paarden. Doordat de ezel vaak nog als minderwaardig dier wordt gezien, vindt er veel mishandeling en verwaarlozing plaats, vaak door gebrek aan kennis.

Helaas komen we dit nog dagelijks tegen en een triest voorbeeld is dat begin 2021 een dierenarts een ezel wilde laten opereren, omdat hij de symptomen van hengstigheid niet herkende! Of Poitou ezels waar drie dierenartsen de diagnose dwarslaesie gaven met als conclusie dat de ezel ingeslapen moest worden. Dit terwijl de ezel slechts sterk vermagerd was en de bespiering van de achterhand te weinig was om nog zelfstandig te kunnen opstaan. Zoals gezegd: dit komen we helaas nog dagelijks tegen.

Om deze redenen zetten wij sterk in op educatie en hoe meer studenten een kans krijgen tijd door te brengen op een gespecialiseerde ezelopvang, hoe meer kennis door zal stromen naar de opleidingen van toekomstige dierenartsen of dierverzorgers.

In de afgelopen maanden hebben wij de asbestdaken van onze ezelstal en inloopstal vervangen.  Hierdoor voldoen de onderkomens van de ezels weer aan alle normen op gebied van huisvesting en onderdak. Voor deze twee projecten hebben wij geheel zelfstandig de noodzakelijke fondsen vergaard, hoewel de meerkosten vanwege de huidige grondstofprijzen (Covid 19) een behoorlijke hap uit onze reserves genomen heeft.

Dit is echter ook een uitgelezen moment om onze oude inloopstal van de ezels renoveren. Renoveren naar een stageverblijf annex winkel.

Inloopstal wordt stageverblijf voor 5 stagaires

Stageverblijf

De Ezelshoeve is een goed gewaardeerd stagebedrijf hebben wij door de jaren heen ervaren. Dit omdat stagiaires hier werkelijk alles leren over ezels, ezelgedrag, ezelverzorging, de medische kant van dit geweldige dier maar ook kennis kunnen opdoen van de werkzaamheden van bijvoorbeeld een hoefsmid, dierenarts en/of tandarts. Wij bieden als enige ezelbedrijf in Nederland stagiaires de mogelijkheid om te overnachten. Dit is waardevol voor de stagiaires want op deze wijze gaat er weinig tijd verloren aan reizen en kan men zich volledig focussen op de dieren en het bijbehorende werk. Door het bieden van slaapgelegenheid zijn wij erg in trek bij stagiaires uit het hele land om hun (blok) stage te kunnen doen. Iets wat wij goed begrijpen gezien de summiere alternatieven in Nederland. Of eerlijk gesteld, er zijn geen alternatieven.

Tot de dag van vandaag verblijven de stagiaires in onze eigen privé woning, wat toch een grote impact op ons privéleven geeft. Dit is ook niet toekomstbestendig aangezien je van toekomstige beheerders niet kunt verwachten dat zij ditzelfde doen. Met name omdat er veel vraag vanuit de opleidingen is, willen wij ons aanbod richting de opleidingen versterken en meer stagiaires de kans geven om te overnachten, door een deel van de inloopstal te gaan verbouwen tot stageverblijf. Het zal onderdak moeten kunnen bieden voor vijf stagiaires. Hierdoor wordt de continuïteit in dierverzorging verbeterd en krijgen meer studenten de mogelijkheid om alles te leren over ezels en hun verzorging. Een win-win situatie.

Winkel

Eén van de bronnen van inkomsten van Stichting de Ezelshoeve is de verkoop van allerhande soorten merchandise. Echter aangezien wij geen winkel hebben, beperken deze inkomsten zich naast onze website en de inzet van sociale media tot grotere opendagen, waar dan een provisorische winkel wordt opgezet. Mede vanwege Corona kunnen wij die grotere events niet meer uitvoeren en lopen wij veel inkomsten mis.

Om de inkomstenstroom van de stichting niet enkel te vergroten maar ook stabiliteit te bieden willen wij in de inloopstal een winkelruimte creëren, via welke alle bezoekers het terrein zullen betreden en verlaten. Uit ervaring (ook van andere dierenwelzijnsorganisaties) zal dit de omzet van merchandise verhogen, kunnen we onze kennis in de winkel nog beter verspreiden én hebben we een uitgelezen kans om bezoekers te vragen om een gift te doen of structureel donateur te worden. Ook foldermateriaal met betrekking tot nalatenschappen of het doen van een schenking mag daar natuurlijk niet ontbreken.

Indeling stageverblijf

Close